Kelly Monty Photography | Portraits

Logan Family PortraitsKristi & Mac Engagement PortraitsZahner 25th AnniversaryCandace & BryanDvorsky FamilyTaylor Gray Senior PortraitGordon Twins ONEAlex Koeferl & FamilyLontrato Family PortraitsElizabeth & LillySimon FamilyGorski Family HomePitcheralle Family PortraitPreston & NicholasAdam & Tracy EngagementMcCarthy FamilyCullum FamilySelert FamilyPatty GoldenBorwhat FamilyGordon FamilyBanco FamilySciocchitti FamilyEngagement at the PlazaFreebern Senior PortraitsJillian Sr. PortraitJacob Gordon BaptismJacob Frank GordonMadison May GodfreyMelissa's Holiday PortraitsMonty PortraitSample Portraits